Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

 

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη 24/05/2018.

 

Το GDPR σε μια φράση είναι ο “Νέος” Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πολιτών της. Αν και ισχύει από τον Απρίλιο του 2016, η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του είναι η 25η Μαίου 2018.

 

Η ανάγκη για το GDPR προέκυψε από την κακή χρήση των προσωπικών μας δεδομένων κυρίως από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και τους υπεργολάβους τους (όταν πατάμε YES σε ένα application στην πραγματικότητα δίνουμε πρόσβαση σε έναν εξωτερικό προγραμματιστή να αντιγράψει κάποια προσωπικά μας δεδομένα), αλλά επηρεάζει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι βρίσκεται στο internet ακόμη και το μικρότερο website ή προσωπικό blog. Ο κανονισμός, ορθά κατά τη γνώμη μας, θεωρεί ότι, ότι είναι online βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλειά του.

 

Η e-dreams και το νομικό πρόσωπο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ είναι σε διαδικασία ανανεώσης των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Ορθής Χρήσης των Δεδομένων, αλλά αυτό θα ολοκληρωθεί τμηματικά, καθώς θα οριστικοποιηθούν αρκετές λεπτομέρειες εφαρμογής του στην Ελλάδα. Μέχρι τότε μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε εταιρία, και παίρνουμε όλα τα μέτρα για να προστατέψουμε τα δεδομένα της εταιρίας μας από επιθέσεις μέσω internet.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να έχουμε από εσάς έχουν προκύψει:

 

  1. Από τυχόν επιχειρηματικές δραστηριότητες – συνεργασία μας. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρούμε τα φορολογικά σας στοιχεία σε βάση δεδομένων στο εμπορολογιστικό μας πρόγραμμα. Αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται σε προστατευμένο χώρο στο εσωτερικό δίκτυό μας καθώς και σε κρυπτογραφημένη υπηρεσία backup στον Ευρωπαϊκό χώρο.
  2. Από συνάντησή μας σε κάποια εμπορική έκθεση που έχουμε λάβει μέρος ή ενημερωτική εκδήλωση. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας, την ιδιότητά σας και την πηγή της πρώτης επαφής μας σε βάση δεδομένων στο εμπορολογιστικό μας πρόγραμμα και πρόγραμμα διαχείρισης επαφών. Αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται σε προστατευμένο χώρο στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας μας καθώς και σε κρυπτογραφημένη υπηρεσία backup στον Ευρωπαϊκό χώρο.
  3. Συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας στο site μας. Σε αυτή την περίπτωση διατηρούμε όλα τα πεδία της φόρμας που συμπληρώνετε, καθώς και το IP της σύνδεσης που χρησιμοποιήτε. Το website της e-dreams φιλοξενείται σε ειδική υπηρεσία φιλοξενίας, πιστοποιημένη κατά GDPR. Αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται σε προστατευμένο χώρο στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας μας καθώς και σε κρυπτογραφημένη υπηρεσία backup στον Ευρωπαϊκό χώρο.
  4. Επικοινωνία μέσω mail. Όλοι οι εταιρικοί λογαρισμοί της e-dreams φιλοξενούνται στη πιστοποιημένη κατά GDPR υπηρεσία της Microsoft, office365. Αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται σε προστατευμένο χώρο στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας μας. Σε όλους τους υπολογιστές της εταιρίας μας βρίσκεται εγκατεστημένο πρόγραμμα προστασίας από ιούς σε πραγματικό χρόνο. Γίνεται περιοδικός έλεγχος για κακόβουλα προγράμματα.
  5.  Από την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας, την ιδιότητά σας και την πηγή της πρώτης επαφής μας σε βάση δεδομένων στο εμπορολογιστικό μας πρόγραμμα και πρόγραμμα διαχείρισης επαφών. Αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται σε προστατευμένο χώρο στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας μας καθώς και σε κρυπτογραφημένη υπηρεσία backup στον Ευρωπαϊκό χώρο.

 

Είμαστε σε διαδικασία να μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα και τα αντίγραφα ασφαλείας που διατηρούμε εσωτερικά, σε κρυπτογραφημένο χώρο σε δικό μας χώρο και να διαγράψουμε ότι δεν είναι κρυπτογραφημένο. Αναθεωρούμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες ασφαλείας και προστασίας των χρηστών μας.

Γνωρίζουμε καλά τους κινδύνους της τεχνολογίας και της μόνιμης σύνδεσης στο internet και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ακόμη και τη μικρότερη παρατήρηση.

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μη διαστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

 

Για την “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”

Γιώργος Τάτσης