Ενημέρωση για τα Windows 10

Προς όσους προσανατολίζονται να αναβαθμίσουν τα windows τους αλλά δεν έχουν αναβαθμίσει το ETS4:

 

Το ETS4 χρησιμοποιεί την έκδοση SQL 2008.
Η έκδοση αυτή δεν υποστηρίζεται από τα Windows 10.
Το ETS4 δεν λειτουργεί στα Windows 10._
(Φυσικά λειτουργεί σε Virtual Machine “οπουδήποτε”).

Δοκιμάστε το ETS5. Αξίζει τον κόπο.

Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα έργο έως 5 συσκευές χωρίς άδεια (demo version).