Ανακαίνιση των γραφείων της e-dreams/GTA

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των γραφείων της e-dreams/GTA στην Ζήνωνος 3, Γαλάτσι και η εταιρία επανήλθε στη κανονική της λειτουργία.