ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

Reply To: group address 8 byte

SMARTHOME FOR YOU Forums Greek KNX forum KNX for experts group address 8 byte Reply To: group address 8 byte

#1266

azeniou
Member

Να την διαχειριστής πως; και τη θες να διαβάσεις, τη στέλνει, λέξη, αριθμό; Αυτο που σου λέει πάντως αυτό που έστειλες είναι ότι αυτο που παίρνεις ή στέλνεις από μία 8 byte εντολή είναι ενας αριθμός ή θετικός ή αρνητικός από – 9….. μέχρι + 9…. . και το πρόσημο είναι το πρώτο bit από το ογδοο byte (8MSB) tης λέξης. 1 για – και 0 για +. δηλ. θα έχεις μία λέξη για το -9223372036854775808 σε δεκαδικό σε δυαδικό θα είναι 100000000000000000… και αντίστοιχα για +9223… θα είναι 0111111111111111111111.. αυτό είναι και το αποτέλεσμα για το 2ο συμπλήρωμα που παρουσιάζει σαν (encoding) μπορείς να διαχειριστής και αρνητικούς και θετικούς αριθμούς. Αν θες να φτιάξεις κώδικα για να το διαχειριστής είναι εύκολο από την στιγμή που θα διαβάσεις την λέξη. Αλλίώς πρέπει να βρεις κάτι που να υποστηρίζει 8 byte εντολή με κωδικοποίηση για 2ο συμπληρώμα.