#3469

Forum User
Member

να σημειώσουμε ότι το πρόβλημα λύθηκε με download από την αρχή του ETS προγράμματος και του firmware με το πρόγραμμα Z41 update

🙂